www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Po12062021

Last update11:39:24

Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek

  • PDF

     Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek měl a má osobní zájem na likvidaci Fresh Pizzerie u Žáby. Přestože tvrdí novinářům, že se v Radě města k záležitosti pizzerie odmítl vyjádřit, protože je sousedem pizzerie a nájemcem ve stejném obecním domě jako pizzerie, opak je pravdou. Tvrdí, že neví proč ho pan Vrabel obviňuje, že s výpovědí nájemního vztahu nemá žádnou spojitost.

     Tajemník Řeřábek nařídil vykonat vedoucí živnostenského úřadu několik po sobě jdoucích kontrol provozovny pizzerie. Za tuto snahu mu patří dík, protože díky čtyřem kontrolám ze živnostenského úřadu je skvěle zdokladováno, že pan Vrabel neporušil živnostenský zákon provozováním bez živnostenského oprávnění. 

     Tajemník Řeřábek měl soukromé rozhovory s ředitelem Správy domů, při kterých ho informoval o údajných přestupcích a porušování zákona provozovatelů. Tajemník Řeřábek několikrát naznačil, že v přímé souvislosti s nevypovězením nájemní smlouvy pizzerii, navrhne kontrolní komisi odvolání ředitele Volfa z funkce.  KLIKNUTÍM NA FOTOGRAFII SPUSTÍTE ZVUKOVOU NAHRÁVKU.

 

     Tajemník Řeřábek při jednání Rady města 14.1.2009  inicioval hlasování o vypovězení nájemní smlouvy tím, že zpochybnil solidnost provozovatelů pizzerie a obvinil je z několikerého porušení zákona. Jedná se o tyto nepravdivé argumenty:

1) Pan Vrabel určitou dobu, aniž by to dal na vědomí a pokud bych na to neupozornil, provozoval provozovnu bez živnostenského listu. 

     Tím tajemník Řeřábek obvinil pana Vrabela z porušení živnostenského zákona a podmínek nájemní smlouvy.

     Toto tvrzení tajemníka magistrátu můžeme prokázat svědeckou výpovědí několika radních a výpovědí ředitele Správy domů Volfa. Dále toto prokazujeme právní analýzou, kterou tajemník vypracoval a předložil Radě města při jejím zasedání 4.3.009. V této analýze tvrdí, že Ladislav Vrabel porušil zákon provozováním bez živnostenského oprávnění. Právní analýza je ke shlédnutí ZDE.

 

2) Pan Vrabel nemohl prodat podnik, když žádný neměl. Když neměl živnostenské oprávnění, neměl ani podnik, tak ho ani nemohl prodat. 

     Tajemník Řeřábek tímto obvinil provozovatele pizzerie z podvodu vůči městu, z porušení podmínek nájemní smlouvy a z porušení živnostenského zákona a obchodního zákoníku.

     Toto tajemníkovo tvrzení jsme na žádotst soudu schopni doložit svědeckou výpovědí a dvěmi nahrávkami tohoto tajemníkova tvrrzení. 

     Opak prokazujeme právním rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE.

 

3) Provozovatelé obešli vlastníka, tedy město tím, že neměli souhlas vlastníka, tedy města, k prodeji podniku, resp. k převodu práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy na nový subjekt, ke kterému prodejem došlo.

     Opak prokazujeme právním opět rozborem, pod který se podepsali advokáti Mgr. Petr WÖLFEL, Mgr. Petr POKORNÝ, Mgr. František KLÍMA z kanceláře VAVROCH a partneři, Mgr. Tomáš Čermák z kanceláře KŘÍŽENECKÝ a partneři, advokát Mgr. Václav RŮŽIČKA, notář JUDr. Zdeněk MELICHAR, advokát JUDr. Karel FOŘTL a notářka Mgr. Libuše LONDINOVÁ.  Ke shlédnutí ZDE. 

     Opak dále prokazujeme souhlasem Správy domů s umístěním sídla v objektu pizzerie, který byl vydán ještě před založením společnosti, t.j. 28.11.2008. Ke shlédnutí ZDE. 

     V měsíci únoru začala být záležitost ohledně výpovědi Fresh Pizzerii u Žáby diskutovaným tématem nejen mezi radními a úředníky magistrátu, ale i mezi zastupiteli města a zvláště pak mezi obyvateli města. Tajemník přestal tvrdit, 

     Tajemník Řeřábek při zasedání Rady města 4.3.2009 předkládal některým radním účtenky z pizzerie jako důkaz, že byla pizzerie provozována v měsíci Březnu, tedy již bez platného nájemního vztahu. Tyto účtenky prý získal pomocí tajného hosta, jemuž zaplatil, aby tento šel do pizzerie a nakoupil zde potraviny a nápoje. Otázkou je, jestli tajnému hostu za služby zaplatil z peněz veřejných, a pak musí existovat v účetnictví magistrátu výdejový pokladní doklad, nebo zaplatil službu z peněz svých soukromých.

     Tajemník Řeřábek nechal vypracovat, nebo vypracoval právní analýzu, kterou radním předložil na zasedání Rady města 4.3.2009. V tomto dokumentu mimojiné tvrdí, že "uvedený postup zmíněných osob tak vzbuzuje důvodné podezření z obcházení živnostenského zákona a svědčí pro pochybnosti o solidnosti a důvěryhodnosti Fresh CZ s.r.o. jakožto nájemce obecního majetku." A dalším tvrzením "...lze na základě analýzy známých skutečností dospět k důvodným pochybnostem o právnosti jednání nájemce ve vztahu k uvedenému pronájmu, jež mohou být dostatečným důvodem výpovědi." Další neznámou je, pokud nevypracoval právní analýzu sám tajemník Řeřábek, jestli za vypracování zaplatil z peněz obecních, nebo z peněz vlastních. Právní analýza je ke shlédnutí ZDE.

     Tyto dva výše uvedené důkazy, jež tajemník Řeřábek předložil radním, měli radní přesvědčit, aby nehlasovali pro revokaci usnesení Rady města ze dne 14.1.2008 č.25/2009, na základě kterého jsme dostali výpověď z nájmu. O naší žádosti se nakonec nehlasovalo, protože údajně nebyla oficiálně podána. Přestože ji všichni radní obdrželi, Doc. RNDr. Tetter a Ing. Bc. Kábele skrze kancelář Primátora města a MUDr. Martin Kuba z ní při jednání citoval.

 

SEZNAM TAJEMNÍKOVÝCH NAHRÁVEK /Klikněte na název a pojďte poslouchat./:

1/ Tajemník magistrátu vydírá ředitele Správy domů.

2/ V červnu v baru se Zdeňkem - Jsi naivní debil.

3/ V červnu v baru se Zdeňkem - Pacifikovat politika. 

5/ Zdeněk v baru - Pacifikovat novináře. 

6/ Tajemník magistrátu: Jak se dostal do funkce primátor? 

5/ Zdeněk je prostě Hlava - cigarety. 

    

                                                                             Ladislav Vrabel

Komentářů
Kdo má pravdu a co je přiměřené?
psp 2010-03-21 13:56:36

Je to jak rozvádějící se manželé, každý má svou verzi toho kdo za co může. Na jedné
straně celkem masivní mediální kampaň prošpikovaná odposlechy, právními názory,
pozitivními a negativními reakcemi, na straně druhé tajemník, který možná chybil a možná
ne jednou a možná ještě nepřišel na to, že se čas naplnil. Jako další hráči primátor a
bývalý primátor. Ve věci samé je nutno nechat rozhodnout nezávislý soud, který posoudí
komplexně všechny důkazy. V oblasti personální souhlasím s tím, že nemůže být jedno, jak
se čelní představitelé města chovají na veřejnosti. Ano každý má své soukromí, ale není
možné, aby tím bylo poškozováno dobré jméno města, firmy. Pokud se prokáže, že skutečně
k něčemu takovému došlo je radikální postup přimátora na místě a názor bývalého
primátora poněkud mimo realitu. Na druhé straně je otázkou, zda na řešení má pan primátor
"na stole" jen tento jeden případ. Má jich víc a pak je nutno řešit všechny a ne jen
ty, které proběhly médii.
pspsp 2010-04-09 14:32:56

Řeřábek je další mistr světa co si myslí že si každej před ním sedne na prdel.
Ale jak
se říká Boží mlýny melou a jednou se mu všechno vrátí. :evil:
psp 2010-04-14 09:20:23

vážení, tyhle stránky jsou už tak nepřehledné a obsahující množství možná relevantních
a možná smyšlených informací, že pro nezúčastněného ztrácejí důvěryhodnost. být
tvůrcem, smazal bych ten nadbytečný balast, nechal rozhodnout soud a přestupkovou komisi.
stejně to o ničem jiném není. a ta petice? na základě tohoto komunikačního mišmaše se
přidat na jednu či druhou stranu považuji za nezodpovědné. :dry:
Ladislav Vrábel 2010-04-14 10:51:13

S nepřehledností pro nezúčastněného máte jistě pravdu, ale jsou tu stovky lidí, kteří
kauzu sledují od začátku, takže je těžko smazat to nadbytečné. Ale děkuji za postřeh, je
to velice logické. Hodně štěstí. LV
psp 2010-04-17 00:33:06

na to podstatné jste ale nereagoval. na těch zveřejněných záběrech je vidět tajemník 1,5
hodiny po události jak zřejmě esemeskuje a potom se s někým zřejmě baví do okna. no
začíná mi to připadat jako hon na čarodějnice se všemi těmi texty v úvodu videa.
zveřejněte záběry na kterých je vidět ten kdo ulamuje stěrače a nebude co řešit. :)
Ladislav Vrábel 2010-04-17 00:54:41

http://www.nejlepsipizzavemeste.cz/cb/index.php?option=com_content&view=article&id=322:t1-1542010-ka
uza-tajemnik-a-strae-se-mni-ve-fraku&catid=1:latest-news dávejte pozor. Lepší nahrávku asi
neuvidíte, ledaže by Vám to povolil tajemník magistrátu. Ten ale dobře ví, proč nahrávku
nechce zveřejnit. On by se ní leckdo podíval pořádně.
psp 2010-04-17 22:35:22

ať je to jak chce, dejme průchodnost právu a pak padni komu padni - buď jemu a nebo vám s tím
se budete muset oba holt vyrovnat. ;)
Ladislav Vrábel 2010-04-18 01:21:46

Milý pane psp, mě je to úplně fuk, jak to dopadne. Tajemník mi způsobil nesčetněkrát
vyšší škody, než pět a půl tisíce za stěrače. Co se týče práva, nevím, o čem tady
píšete. Zaregistroval jste, čeho se dopustil okresní státní zástupce RICHTR? A krajský
policejní ředitel HEŘMAN? Kdo myslíte, že bude to právo prosazovat? Myslíte, že někdo
rozhodne proti příkazům mafie? A proč by to asi dělal? Aby skončil? Právo nechte spát. Kdyby
u nás existovalo právo, dávno by byl tajemník někde úplně jinde a my bychom měli
předzahrádku a nesoudili se s městem. Jediné, kde lze alespoň trochu čekat právo, je soud a
tam se kauza stěračů pravděpodobně nedostane.
Ladislav Vrábel 2010-04-18 02:12:31

Předchozí komentář se samozřejmě týká pouze stěračů. Co se týče pizzerie, to mi fuk
není a věřte mi, jediné, co bych si přál je, aby někdo celou záležitost nestranně
prošetřil. To ale není možné. Nikdo takový neexistuje, nebo o něm nevím.
psp 2010-04-18 18:11:15

proč tolik nedůvěry. co udělal richtr a heřman skutečně netuším, ale i v přestupkovém
řízení bych čekal něco jako od soudu - spravedlnost se zavázanýma očima. je-li vše na videu
pak není co řešitostatně i tam existuje možnost odvolání ke dvěma instancím. mimochodem i
vy postupujete poněkud svérázně. snad prý jste tu zveřejnil nějaký článek o top09 a pak ho
na přání té strany stáhnul. pokud to je pravda, proč jste ho tu nenechal
Ladislav Vrábel 2010-04-18 23:15:02

Okresní státní zástupce zbavil pana Řeřábka trestního stíhání. Nepřekvapilo mě to,
protože jsem to věděl několik dní dopředu, dokonce i jak to udělá. Vzal fakturu s opravou
automobilů a napsal, že podle nenašel příčinnou souvislost mezi poškozeným stěračem a
poškozeným pohonem stěrače a tudíž, že škodu doloženou fakturou ze servisu nebude
považovat za reálnou. On vychází z odborného vyjádření, že je škoda nižší. Odborné
vyjádření je pro něj papír z opravny Porsche ČB, kde je součet cen za ramínko stěrače a
dvě lišty. Bez krytky, bez držáku, který byl ulomený, bez motůrku, bez práce za opravu.
Prostě cena za tři náhradní díly. Co udělal Heřman Vám nemohu říct, nemám důkaz. O Top
09 jsem zde zveřejnil článek. Stáhnul jsem jej proto, že mě o to požádal Slavoj Dolejš s
tím, že mi řekl, že je to nefér, že jsem se k těm informacím dostal proto, že mě
považovali za skoro člena strany. Tento článek můžu publikovat i tak, protože jsem tyto
informace dostal i mimo mé skoro členství. Zkusím ještě počkat, jestli si to kluci mezi sebou
nevyřeší a pak Vám napíšu o tom, co se v TOP 09 děje. Do voleb máme dost času nechat je,
aby si ve straně udělali pořádek, nemyslíte? Co se týče přestupkového řízení, uvidíme.
Zatím to nevypadá, že by si někdo vzal na triko rozhodnout o tom, že tajemník krajského
města, chráněný kmotrem Dlouhým, by měl spáchat tak stupidní přestupek, jako je lámání
stěračů svému sousedovi.
psp 2010-04-19 23:26:15

je 1 m stejně dlouhý pro řežřábka, richtera, dolejše? s diskusí končím zas tak moc mne ta
kauza nezajímá. přeji dobré pořízení :)
Anonymní 2010-05-02 13:00:40

:silly:
psp 2010-05-02 13:02:35

jak tak koukám, začali jste s cenzurou. že byste se něčeho báli?
Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek
sildenafil praha 2014-09-28 06:42:42

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
Tajemník magistrátu Ing. Zdeněk Řeřábek
sildenafil 2014-09-29 03:00:20

sildenafil koupit

http://levitra.shop1.cz/
Tajemn?­k magistr??tu Ing. ZdenÄ›k ??e?™??bek
Cheap android boxes 2015-04-20 23:13:41

, ,
.

http://droidking.co.uk/blog/read_125672/sideloading-apps-to-amazon-fire-tv-the-easy-way.html
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."